Není teta jako teta

Když jsem na svém pamětihodném vystoupení v táborské knihovně před dech tajícím publikem erudovaně analyzoval překladatelské strasti související s tím, že angličtina nerozlišuje druhou osobu jednotného a množného čísla (tudíž ani tykání a vykání)*, zatímco my ji vždy rozlišit musíme, neměl jsem ani zdání o tom, s jakými zapeklitostmi se při překládání, a vůbec při oslovování, potýkají Vietnamci.
      Ve většině asijských společností hrají rodina a rodinné, popř. klanové vztahy mnohem větší roli než ve společnostech západních a tyto vztahy se obyčejně podřizují pevně daným hierarchiím. Zatímco angličtina si při veškeré komunikaci vystačí s you a čeština s rozlišením tykání a vykání, asijské jazyky mívají k dispozici mnohem širší rejstříky zájmen a zdvořilostních rovin. Například indonéština rozlišuje dvě různá “my” podle toho, jestli adresovaná osoba do množiny “my” patří, nebo nepatří (“kita” = my včetně tebe, “kami” = my bez tebe). V balijštině se výrazy použité při konverzaci do velké míry řídí tím, ke které ze tří kast hovořící náležejí. A Vietnamec bere při volbě zájmena často v úvahu věk, vzájemné postavení v rodině, v práci nebo vůbec ve společnosti. V běžné konverzaci přitom zřídka používá zájmeno “já” a většinou se o sobě vyjadřuje ve třetí osobě, přičemž vhodné zájmeno vybírá podle svého vztahu k tomu, s kým hovoří (při komunikaci s číšníkem použije jiné “já” /resp. “on”/ než při komunikaci se šéfem v práci nebo s vlastním dědečkem).
      Tohle neustálé povědomí o vzájemném vztahu s každým, koho potkáte, se samozřejmě promítá i do mnohem zásadnějších oblastí života, než je nudná gramatika, například do oblíbeného společenského aktu ťukání sklenkami s alkoholem: ten, kdo ve vzájemném vztahu stojí níž, by si měl v rámci dobrých mravů dávat pozor, aby se při ťuknutí okraj jeho sklenky nenacházel nad okrajem sklenky výše postavého. Při omylu hrozí nepříjemné faux pas. Pro ilustraci, jak složité kalkulace takovému nevinnému ťuknutí někdy předcházejí, si představme, že si chci připít tuhle s Thuongem. Jsem o dva roky starší, takže už sebejistě mířím sklenkou nahoru. Ale pozor! Nesmím zapomenout, že Thuongův tchán je starším bratrem otce mojí přítelkyně, což (jak je vám jistě na první pohled jasné) jednoznačně znamená, že moje sklenka nutně a nevyhnutelně musí mířit dolů. (Naprosto jiná situace by byla, kdyby Thuongův bratr byl zetěm syna mladšího prastrýce mojí přítelkyně. A to nejsou nijak přehnané vykonstruované příklady, to je ze života.)
      Čímž se dostáváme k dalšímu zajímavému jazykovému rozdílu souvisejícímu s významem rodiny. Angličtina je při pojmenovávání příbuzenstva neuvěřitelně chudá, ani pro tak blízké osoby, jako jsou dědeček, vnuk, švagr nebo tchán, nemá samostatný výraz a musí si vypomáhat opisem. Čeština je na tom o něco lépe, ale asijské jazyky bývají v rozlišování příbuzných obvykle ještě o několik řádů dál. Vezměme si například “tetu”. Pro Čecha je to v podstatě každá příbuzná z generace jeho rodičů. (A často ani nemusí být příbuzná, “teta” je prostě každá relativně známá starší žena.) Pro Vietnamce je tak vágní označení příbuzné nepřijatelné. Tetu je třeba přesněji zařadit. Kam bychom to přišli, kdybychom manželce otcova staršího bratra říkali stejně jako matčině sestře? Představte si ty zmatky! Vietnamština proto rozlišuje tet… rovnou pět. Otcovu sestru (cô), matčinu sestru (dì), manželku staršího otcova bratra (bác), manželku mladšího otcova bratra (thím) a manželku libovolného matčina bratra (mợ).
      A teď si představte ty vnitřní boje, ty probdělé, propocené noci vietnamského překladatele, kterému se v textu objeví věta: “Přijela k nám teta.”

* Anglicky mluvící svět je hyperzdvořilý, takže si permanentně vyká, tykání (thee) vymizelo už někdy v 17. století.

Jedna reakce na Není teta jako teta

  1. honza napsal:

    posílám tip na podobně dobrý čtení, třeba ti někde cestou po Asii spadne z kokosovníku do klína
    http://www.kosmas.cz/knihy/196706/predbezna-ohledani/

Zanechat komentář

Klid, email se nikomu do rukou nedostane... Všechna pole s * je nutno vyplnit.

*